Disclaimer voor www.fancy.cool

www.fancy.cool, hierna te noemen Fancy, verleent u hierbij toegang tot www.fancy.cool ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.
Fancy behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
Fancy spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fancy.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fancy nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fancy.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fancy, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Gebruik foto's
Het wedergebruik van de foto's op onze website is niet toegestaan indien u daarvoor niet de artikelen bij ons in heeft gekocht, tenzij anders is afgesproken en een bevestiging per mail hier omtrent heeft ontvangen.
Wij steken erg veel tijd, energie en geld in het maken van onze foto's door onze productfotograaf, het ongevraagd en zonder toestemming van onzer zijde overnemen van deze copyright foto's heeft automatisch tot gevolg dat onze fotograaf u direct een nota én boete zal sturen per gebruikte foto.
Hopend op uw begrip en medewerking hiervoor.